OM OSS

Sexologi har lenge vært et tidsskrift for medlemmer for Norsk forening for klinisk sexologi. Fra nå av er det digitalt. Vi håper det kan gjøre det lettere å få en dialog mellom lesere, skribenter og redaksjonen. Under finner du informasjon om redaksjonen. Ta gjerne kontakt dersom du har nyheter du vil dele, du har lyst å bidra med tekst eller bilde, eller bare vil si din mening om siden.

Nyhetstips kan sendes til fungerende redaktør Svein Øverland på post: svein@arkimedes.info

HVA VI VIL

Det har aldri vært lettere å finne informasjon om seksualitet enn nå. Det gjelder både bilder, teknikker, råd og meninger. Likevel mener vi at det aldri har vært viktigere med god og kunnskapsbasert informasjon om seksualitet enn nå. Årsaken er at mye av det som finnes der ute er av dårlig kvalitet og all informasjonen i verste fall kan bidra til et dårlig seksualliv, feilaktige forståelse av egen og andres seksualitet, og diskriminering av både kvinner og seksuelle minoriteter.
Målet med Sexologi er:
  • Å være medlemsblad for NFKS – holde medlemmene orientert om hva som skjer innen foreningen og i de internasjonale fora der NFKS deltar.
  • Å være tidsskrift for sexologer og sexologisk interesserte som ønsker å oppdatere seg på aktuelle tema av sexologisk relevans.

REDAKSJON

sveinthumb

Svein Øverland

Svein Øverland er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen (1997). Han er spesialist i klinisk psykologi (2005) og rettspsykologi (2011) og har fordypning i psykoterapi med barn og ungdom og i familieterapi. Han er seksjonssjef ved avd. Brøset, St. Olavs Hospital og har en deltids privatpraksis i Trondheim. Øverland er rådgiver for Forvaringsavdelingen, Trondheim fengsel, fagsjef og medeier i SuperEgo AS og medeier og styremedlem i PsychCon AS.

ellen

Ellen Skjelbred

Ellen Skjelbred.  Lege fra Universitet i Oslo 1981. Utdannet fysioterapeut fra Tyskland 1975. Kompetanse i allmennmedisin og arbeidsmedisin. Vært fastlege i Oslo, bydel Ullern. Studert sexologi ved Universitetet i Agder 2011-13. Sexologisk rådgiver NACS 2014. Arbeider ved IKST. Spesielt opptatt medisinsk sexologi og ønsker å formidle kunnskap innen dette.

mdp

Marina Manuela de Paoli

Marina Manuela de Paoli.  Utdannet sexolog fra Universitetet i Agder og forsker (ernæring). Videreutdanning i folkehelse og samfunnsernæring hovedfag (1991) og PhD (2004). Doktorgrad var en evaluering av WHOs retningslinjer for amming og AIDS i Tanzania/Sørafrika. Jeg har jobbet som seniorforsker (folkehelse) på Fafos internasjonale avdeling i ni år. Jeg jobber freelance som skribent for Cupdio, Vitenskap og Fornuft (VoF) og er i sluttfasen i skriving av en sexologisk/erotisk kokebok. Jeg er særlig opptatt av kvinners helse og seksualitet, og som utdannet yogalærer holder jeg kurs i kvinneyoga.

Samarbeidspartnere

Amoroteket
Cupido
nfks